Kde jste mě mohli vidět:

7.12.2022            ......................................        Přednáška - Přirozenost v průběhu evoluce, Skautský institut, Praha